Ako na školu

(4.11.2016 20:58) http://detskycin.ludialudom.sk/detskycinroka/dusan-a-tomas-zachranovali-zivoty-pri-leteckom-nestasti/ < prosím, hlasujte. Kámoška ma poprosila, aby som si to dala na svoj blog, ale dávam to sem i preto, lebo si tiež myslím, že je to uznania vhodný čin. #respect

(viac statusov)

Ukáž status

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Som zase vyhrabala vo svojom PC :-D, trocha dnes upratujem :-D

Ľudovít ŠtúrĽudovít Štúr sa narodil 28.10.1815 v Uhrovci. Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave.

Študenti založili v r.1827 Spoločnosť česko-slovenskú. Medzi ich hlavné úlohy patrilo aktívne sa vzdelávať v rodnej reči a študovať dejiny slovanských národov. Ľudovít bol jej členom.

1835-Štúr sa stal podpredsedom Spoločnosti.

24.4.1836-Národná slávnosť na Devíne, účastníci si zvolili k svojmu menu slovanské meno. Štúr si pridal meno Velislav.

V šk. roku 1836-37 sa stal Ľ.Štúr námestníkom prof. Palkoviča. Štúr prednášal českú a poľskú gramatiku a dejepis. Úradníci boli proti zvyšovaniu vzdelanostni nemaďarských národov. Karol Zay podporoval myšlienku maďarského národa. Zay vyzýval Štúra neúspešne k spolupráci.

1843 Štúr oboznámil priateľov s myšlienkou spojiť katolícky a evanjelický prúd jednotným jazykom - Stredoslovenským nárečím. Štúrove názory na slovenčinu sa sformovali do formy spisovného jazyka.

11.7.1843-Štúr, Hurban a Hodža sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny.

17.7. navštívili Jána Hollého, aby oboznámili so svojim zámerom.V decembri pozbavili Štúra z funkcie.

Na protest 22 študentov v marci 1844 odišlo z lýcea. 1844-prvé zhromaždenie Tatrína v Liptovskom Mikuláši. Ľ. Štúra zvolili za člena predsedníctva.

1.8.1845 Štúr začal vydávať Slovenské národné noviny s lit. prílohou Orol tatranský, ktoré boli zamerané na osvetovú činnosť, sociálne práva, kultúru a politiku.

1846 vydal Štúr spis Nárečie slovenské a jazykovedné dielo Náuka reči slovenskej. 1

851-52 - úprava slovenskej gramatiky, neskôr sa stala jednotným jazykom Slovákov.

1847-Štúr išiel do Uhorského snemu ako poslanec za slobodné mesto Zvolen. Sociálne práva dávali ľudu väčšiu slobodu a zosilnili maďarizáciu. Štúr organizoval zvolanie Slovanského zjazdu do Prahy. Maďarská vláda vydala na Štúra zatykač. Nakoniec sa mu podarilo zúčastniť sa zjazdu. Zástupcovia Slovanov sa snažili vymôcť si národné práva od maďarskej vlády.

15.-16.9., bola vo Viedni utvorená Slovenská národná rada, jediný vykonávateľ moci na Slovensku.

1849 Štúrovi žiadosť o povolenie vydávať slovenské politické noviny zlyhala. Pracoval na spise Slovanstvo a svet budúcnosti.

1851 otvoril sériu osobných tragédií Ľ. Štúra. Ľudovít sa presťahoval do Modry, aby sa postaral o 7 detí zosnulého brata.

V 1853 zomrela vo Viedni jeho duchovná priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka.

Ľudovít Štúr zomrel 12.1.1856 v Modre ako 40-ročný.